Privacy

Khi khách hàng ghé thăm website của chúng tôi cần chấp hành theo những chính sách và điều khoản mà chúng tôi đưa ra:

  • Tất cả những bài viết tại thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Hignfy, khi quý khách muốn sao chép bài viết trên website này vui lòng để lại nguồn bài viết hoặc tác giả.
  • Bình luận những từ lịch sự, phù hợp với phong tục tập quán tại Việt Nam, không bình luận có chèn link mang tính chất Spam lấy backlink
  • Khi bình luận hãy sử dụng tên thật, không chèn từ khóa vào tên.

Xin cảm ơn!